Kierunki literackie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki literackie - strona 1 Kierunki literackie - strona 2 Kierunki literackie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje grup literackich
Sytuacyjna
Programowa
Funkcjonalna
-odzwierciedlenie sytuacji polityczno-społecznej
-nie miały programu, nie wydawały manifestów
-każdy z przedstawicieli miał indywidualną wizję literatury
-np. Skamander, Dadaiści
-miały określony program, najczęściej manifest, ale też listy (autentyści), odezwy, artykuły programowe wydawane w gazetach
-tworzenie dla przyjemności
-np. Futuryści, Awangarda
-miały program
-tworzyły na gruncie ideologicznym
-ulegały naciskom grup masowych
-skupiały przypadkowych członków
-np. Żagaryści
EKSPRESJONIZM
Prąd artystyczny, inicjujący przewrót awangardowy w sztuce europejskiej, który kształtował się i rozwijał przede wszystkim w kulturze niemieckiej pierwszych dwóch dziesięcioleci XXw oraz przenikał w tym czasie do literatur narodowych innych krajów (zwłaszcza środkowo i południowoeuropejskich oraz skandynawskich), aby tam odegrać istotną rolę katalizatora nowatorstwa i nowoczesności.
NIEMCY
Teoretycy:
Henryk Wölfflin
Podwójne korzenie stylu: linearyzm i malarskość z których wywodzą się opozycje :
płaszczyzna głębia
forma zamknięta otwarta
wielość jedność
jasność ciemność
linearyzm i malarskość istnieją obiektywnie, natomiast źródła tych stylów tkwią w człowieku, są wyrazem jego widzenia świata, oraz kategorią myślenia.
Wilhelm Worringer
* Cechą sztuki ma być opozycyjność oparta na: przesłankach historycznych - historia sztuki powstaje stopniowo od sztuki abstrakcyjnej do naturalistycznej.
Przesłankach psychologicznych- sztuka wynika z woli a nie z umiejętności artystycznych. Każdy może być artystą.
Przesłankach światopoglądowych - sztuka abstrakcyjna pochodzi z chęci uporządkowania chaosu, natomiast sztuka naturalistyczna ze zgody na świat i włączenia się w niego- stąd pochodzi naturalizm i styl.
*Kategorią myślenia jest opozycyjność- dualizm
*Nastawienie na historyczna prawdę a nie na rzeczywistość
Fritz Strich
ludzkość jest świadoma nieuchronności śmierci i pragnie wieczności.
Pragnienie to obejmuje dwie kategorie myślenia : skończoność nieskończoność które są ideami kultury i sztuki.
Tutaj występują opozycje:
klasycyzm romantyzm
spokój ruch jasność ciemność
K.Edischmid


(…)


Poszukiwanie inspiracji w rzeźbie murzyńskiej, kulturze średniowiecznej, drzeworycie, prymitywizmie, mistycyzmie, ludowości, alogiczności
Członkowie: E Heckel, O. Muller, E. Nolde
* Der Blaue Reiter (Błękitny jeździec)
Powstała w 1911 w Monachium, działalność zakończyła w 1914
Założyciel: W.Kandinsky
Abstrakcja, bezprzedmiotowość, koloryzm, nieskażona pierwotność wrażeń
1912 (lub 1914?) W.Kandinsky…

członkowie: D. Rubiner, Hiler, F. Jung, K. Otten, W. Serner, C. Einstein
Periodyki:
„Das Forum“ (1914-29) red. W.Herzog
„Die Weissen Blatter“ (1913-23)
„Neue Jugend“ (1916-17)
„Das Tribunal“ (1919-21)
„Die Rote Erde“ (1919-23)
Teksty programowe:
1916- „Ekspresjonizm“ - W.Bahr
1916- „Nowy punkt widzenia“- Daubler
1917- „Ekspresjonizm, Futuryzm, kubizm”- Walden
1918- „Ekspresjonizm punkt zwrotny w sztuce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz