Teoretycy ekspresjonizmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretycy ekspresjonizmu - strona 1 Teoretycy ekspresjonizmu - strona 2 Teoretycy ekspresjonizmu - strona 3

Fragment notatki:

Ekspresjonizm
1) Teorie niemieckie:
a) teoria Henryka Wolffina:
- podwójne korzenie stylu;linearyzm i malarskość, skąd wywodzą się opzycje: płaszczyzna i głębia, forma zamknięta i otwarta, wielkość i jedność, jasność i ciemność
- linearyzm i malarskość istnieją subiektywnie,natomiast źródła tych stylów tkwią w człowieku,są wyrazem jego widzenia na świat,są kategorią myślenia
-ww. podział jest zasadą porządkowania
b)teoria Fritza Stricha
-ludzkość - świadoma nieuchronności śmierci pragnie wieczności. Pragnienie to obejmuje dwie kategorie myślenia: skończoności i nieskończoności, są one ideałami kultury i sztuki
- opozucje: klasycyzm i romantyzm; spokój i ruch; jasność i ciemność
c)teoria Wilhelma Worringera
-cechą sztuki jest opozycyjność, oparta na:
* przesłankach historycznych - historia sztuki powstaje od sztuki abstrakcyjnej do naturalistycznej
* przesłankach psychologicznych - sztuka wyrasta z woli a nie umiejętności artystycznych. Każdy może być artystą
* przesłankach światopoglądowych - sztuka abstrakcyjna pochodzi z chęci uporządkowania chaosu, nat. sztuka naturalistyczna ze zgpdy na..... .....w niego,stąd pochodzi naturalizm i styl
- kategorią myślenia jest opozycyjność
- dualizm
- historyczna prawda a nie rzeczywistość
d)teoria Wasila Kadinsky;ego
- sztuka rozwija się od realizmu do abstrakcjonizmu
-poglądy są w ciągłym rozwoju,dlatego mogą być one sprzeczne
-zawsze obecna zasada opozycyjnego myślenia
- opozycje: materia-duch; forma-treść; spoczynek-ruch; ciemność-jasność; uczucie-rozum; subiektywizm-obiektywizm
-realizm równy abstrakcji
-ważna jest nauka
- sztuka jest absolutna i obiektywna
-sztuka jest wytłumaczalna, jeżeli każdy element jest zracjonalizowany
- malarstwo dzieli się na: impresję(przeważa wrażenie z zewnątrz),improwizację(pochodzi z podświadomości),kompozycję(rezultat świadomego działania artystycznego)
- forma jest tym co materialne,subiektywne i zewnętrzne
-zawartość tym co duchowe,obiektywne i wewnętrzne
-natura nie należy do dzieła sztuki
2)Teorie polskie
a) teoria Przybyszewskiego
- antyteza ducha i materii,jest to podst. opozycja dla pozostałych
-sztuka odzwierciedla stan duszy
-sztuka jest subiektywna, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
-tematem sztuki jest sztuka
-odrzucenie podst.zjawisk natury,nadanie naturze istoty


(…)

… pragnie piękna tożsamego z prawdą,a nie będącego w opozycji
3)Nazwa pochodzi od francuskiego `expression'-wrażenie. Prąd literacki w modernistycznej i postmodernistycznej lit. Powst. w Niemczech ok. 1910 r., jako kierunek awangardowy. Ekspr. był paradoksem, bo najpierw powst. nazwa a potem definicje i założenia. Stąd ta różność teorii.Linie: apolińska(formalna,techniczna,francuska,matisse'owska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz