Droga złudzenie optyczne - strona 2

Renesans - Teoria idoli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

-skutkowo, żeby go skutecznie poznawać, trzeba poznawać przyczyny. Idole to złudzenia, które przeszkadzają...

Fizyczny odbiór bodźców

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

- złudzenia nie są defektami naszego systemu percepcyjnego. Złudzenia wykazują w jakim stopniu percepcja...

Finanse behawioralne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dobiesław Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2527

, droga na skróty Przykłady: nadmierna pewność siebie, złudzenie gracza, błąd post factum, selektywna...

Pitagorejczycy i Eleaci - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

, jeśli byt to nie ma ruchu Racjonaliści; na gruncie teoretycznym ruch jest tylko złudzeniem 4 argumenty...

Spostrzeżenia zmysłowe zewnętrzne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

kontaktu z otoczeniem Przez drogi zmysłowe Spostrzeżenia zmysłowe zewnętrzne Definicja: Ujęcie w ciągu...

Realizm - pojęcie i typy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Człowiek interpretuje świat na swój sposób Dowód: złudzenia optyczne, słuchowe itp. Jakości zmysłowe...

Organizacja procesów spostrzegania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

całości nad częściami wyodrębnianie całości - zasady Wertheimera(bliskość, podobieństwo, wspólna droga...

Procesy poznawcze

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 6538

rozpoznawana w kuchni, gdyż mylona była bochenkiem chleba (?) - złudzenia percepcyjne, wynikające z wpływu...