Dowódca SS i Policji

note /search

Okupacja niemiecka - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia społeczna Polski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1239

spoczywała w rękach dowódców SS i policji. Funkcje policji były znacznie rozszerzone w porównaniu do terenów...

Historia Polski XX

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1890

stycznia - powstanie Rady Jedności Narodowej 1 lutego - zamach na dowódcę policji i SS w Warszawie Franza...

Historia administracji - FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Administracja Publiczna XIX i XX w
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2674

FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpo...

Historia administracji - zagadnienia

  • Historia administracji
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6713

W skład notatki wchodzi 48 zagadnień z historii administracji oraz opracowanie tych zagadnień. Pytania zawarte w tej notatce dotyczą takich zagadnień jak: przyczyny podjęcia reform ustrojowych w Polsce w II połowie XVIII w., reforma sejmu konwokacyjnego z 1764, uchwały sejmu delegacyjnego [sejmu re...

Historia administracji-zaganienia

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1694

Przyczyny podjęcia reform ustrojowych w Polsce w II połowie XVIII w. Scharakteryzuj reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 Przedstaw uchwały sejmu delegacyjnego [sejmu replikowskiego] 1767-68 Omów reformy sejmu czteroletniego [wielkiego] Przedstaw zarządzanie państwem w ustawodawstwie sejmu grodz...

Historia administracji- zagadnienia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 9786

Opracowane zagadnienia z historii administracji na egzamin 1.Periodyzacja historii administracji. PERIODYZACJA- podział dziejów na okresy. Podstawowym kryterium periodyzacji są przemiany w stosunkach społeczno – gospodarczych ,zmiany polityczno i ustrojowo – prawne. – od VIII w do połowy X w- państ...