Dowód nie wprost

note /search

Algebra - zestaw 6

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

zbiorów niesprzecznych są niesprzeczne 3. zbiór jest niesprzeczny Dowód własności 3: dowód nie wprost 1...

Algebra - pytania 6

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

zbiorów niesprzecznych są niesprzeczne 3. zbiór jest niesprzeczny Dowód własności 3: dowód nie wprost 1...

Wnioskowanie dedukcyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Logika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1456

wprost, a drugą tzw. dowód nie wprost (inaczej apagogiczny, przez sprowadzenie do absurdu - łac...

Semantyka logiczna - wprowadzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Semantyka logiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

( → ). Załóżmy, że {A1, …, An} |= B oraz - dla dowodu nie wprost - że (A1 ^ … ^ An → B) /e Taut. Wtedy istnieją...

Algebra - zestaw 6 - Magister

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

z 2 6) (1 - 5, TDN) dowód nie wprost 1) - sprzeczny (zał. nie wprost) 2) (1, def. nie wprost) 3) (2...

System dedukcyjny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Logika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

. Przy dowodzie nie wprost (apagogicznym) założeniem jest, przyjęte (ex hipothesis) za prawdziwe, zdanie będące...

Logika - wzory

  • Logika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5355

wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje dowodów: Dowód wprost Prawo sylogizmu hipotetycznego koniunkcyjnego [(p...