Dotacja celowa - strona 6

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

. Dochodami gminy mogą być: 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań...

Budżet Państwa - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1456

 publicznego z prowadzonej działalności Środki publiczne wydaje się na: • Wydatki publiczne ○ Dotacje  Celowe...

Dochody i wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki...

Wydatki JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1967

są z dochodów własnych, z subwencji ogólnej i dotacji celowych Wydatki na zadania zlecone: Zadania zlecone...

Dochody gmin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

dotacji celowych z budżetu państwa. Stan obecny określony w: ustawie o finansach publicznych z 2009...

Wydatki budżetowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

podmiotu udzielającego. W wypadku naruszenia wytycznych konieczny jest zwrot. Dotacje celowe...