Dotacja celowa - strona 5

Samorządowe Zakłady Budżetowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Buczek
  • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 4. W zakresie określonym...

Dochody województw.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych Dotacje celowe...

Struktura budżetu- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
  • Procedury budżetowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1806

) Wydatki majątkowe Inwestycje Zakupy inwestycyjne Dotacje celowe (rozwojowe, PO KL, RPO) Subwencja ogólna...