Dotacja celowa - strona 15

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 812

), rodzaje i formy wydatków budżetowych (dotacje celowe, stypendia); występuje też klasyfikacja wydatków...

Finanse publiczne skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4501

państwowych na rzecz władz samorządowych (subwencje ogólne, dotacje celowe, dotacje wyrównawcze) wpływy...

Budżet i polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

udzielania założonych subwencji dla tych jednostek oraz przewidzianych dotacji celowych, np. subwencje...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

w państwowych jednostkach budżetowych. Są związane z dotacjami celowymi na finansowanie kosztów realizacji...

Finanse publiczne - Rozchody publiczne

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Jarosław Olejniczak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 9261

z opłat i kar • finansowane są poprzez subwencje • nie otrzymują dotacji celowych • żadne z powyższych...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1526

subwencję ogólną oraz dotacje celowe. Te dwie formy dochodów mają z mocy konstytucji obligatoryjny charakter...