Dorosłość - strona 27

Klasa szkolna jako grupa społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3136

i bezpieczeństwa jak w klasie szkolnej. Lek przed wejściem w dorosłość spowodowany był niepewnością przyszłych ról...

Wstęp do socjoloii - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Karwińska
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3318

dziecka od rodziców długi okres dojrzewania biologicznego długi okres wchodzenia w dorosłość trwałość...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

- faza młodzieżowa - faza dorosłości - faza starzenia się Bardzo ważny jest efekt - czyli to czy potrzeba...

Zaburzenia psychiczne

 • Szkoła Policealna teb edukacja
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– końcowy etap rozwoju psychoseksualnego osiągany w dorosłości. Głównym źródłem gratyfikacji seksualnej...

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2261

dysleksji a) Względnie trwały charakter zaburzeń (utrzymywanie się objawów do okresu dorosłości), b...

Psychiatria część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3437

, natomiast ich krystalizacja następuje z końcem okresu dojrzewania lub we wczesnych latach dorosłości (ok.18-20r.ż),  Osoby...