Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 1 - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka to rozwiązane zadania projektowe.
Pierwszy plik to metoda scenariuszy i zawiera takie informacje, jak: analiza trendu w otoczeniu, rodzaje scenariuszy, scenariusz optymistyczny, pesymistyczny, niespodziankowy i najbardziej prawdopodobny, ocena wyników, otoczenie – źródła szans i zagrożeń, komentarz analityczny oceniający strategię.

Drugi plik to system pomiarowy i zawiera takie informacje, jak: klasyfikator celów, mapa myśli, opis celów, narzędzia stosowane do całościowej oceny działalności przedsiębiorstwa – analiza SWOT, wartości optymalne i wartości alarmowe.

Dodatkowo notatka opatrzona jest wykresami, rysunkami i tabelami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu monitoring i programowanie strategiczne. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… 0,6 4
 Sytuacja gospodarcza krajów 0,6 1
powiązanych z działalnością
Polityka turystyczna w krajach 0,5 3
powiązanych z działalnością
 Średnia siła wpływu 0,0 2,67
Scenariusz niespodziankowy
Siła wpływu Siła wpływu
Elementy scenariusza Prawdopodobieństwo
ujemna dodatnia
Sfera ekonomiczna
 Inflacja 0,5 -2
 Restrykcyjność systemu podatkowego 0,6 -1
Ryzyko walutowe 0,6 -5
 Popyt krajowy
0,6 4…
…. Analiza trendu w otoczeniu
Ocena-siła
Prawdopodobieństwo Średni
Nazwa czynnika Trend wpływu
(0-1) wpływ
(-5;5)
Sfera ekonomiczna
 rosnący -2 0,5 -1
 stały 0 0,3 0
Inflacja
 malejący 2 0,2 0,4
 rosnący -4 0,2 -0,8
Restrykcyjność systemu  stały -1 0,6 -0,6
podatkowego  malejący 4 0,2 0,8
rosnący -5 0,6 -3
 stały 0 0,1 0
Ryzyko walutowe
 malejący 5 0,3 1,5
rosnący 4 0,6 2,4
 stały 1 0,2 0,2
Popyt…
… przepisów  stały 0 0,8 0
prawnych  malejący -2 0,1 -0,2
Sfera międzynarodowa
 rosnący 4 0,6 2,4
 stały 1 0,3 0,3
Poziom integracji z UE
 malejący -4 0,1 -0,4
 rosnący 1 0,2 0,2
Sytuacja gospodarcza krajów  stały 1 0,6 0,6
powiązanych z działalnością  malejący -1 0,2 -0,2
 rosnący 3 0,5 1,5
Polityka turystyczna w
 stały 1 0,4 0,4
krajach powiązanych z
 malejący -3 0,1 -0,3
działalnością
Rodzaje scenariuszy:
Tab.2. Scenariusz optymistyczny
Elementy scenariusza Siła wpływu
Sfera ekonomiczna
 Inflacja 2
 Restrykcyjność systemu podatkowego 4
 Ryzyko walutowe 5
 Popyt krajowy 4
 Konkurencja 4
 Średnia siła wpływu 3,8
Sfera społeczna
 Wpływ mody na aktywny wypoczynek 5
 Ilości czasu wolnego 4
 Zamożność społeczeństwa 4
 Średnia siła wpływu 4,34
Sfera techniczno-technologiczna
 Przygotowanie…
… działania –
są tylko szanse przez co w strategii organizacji powinno się uwzględniać przedsięwzięcia
ukierunkowane na działalność w tych sferach. W sferze regulacyjno –prawnej, gdzie przeważają
zagrożenia strategia powinna być nastawiona na przedsięwzięcia zmierzające do ich neutralizowania.
Silny wpływ na organizację (zarówno pozytywny jak i negatywny) oraz wysokie
prawdopodobieństwo wystąpienia mają procesy wiodące w sferze ekonomicznej. W procesie
formułowania strategii organizacji i kontroli skuteczności jej realizacji dostosowanie się do szans i
zagrożeń generowanych przez te trendy musi stanowić jeden z podstawowych elementów tworzenia i
wdrażania strategii firmy.
Metoda scenariuszy
Tabl. 1. Analiza trendu w otoczeniu
Nazwa czynnika
Inflacja
Ocena-siła
Prawdopodobieństwo Średni
wpływu
(0-1…
… wykonać metodą face-to-face (wywiady osobiste) lub przy
użyciu Internetu.
Internetowe badanie satysfakcji może zostać zrealizowane poprzez wysłanie w e-mailu zaproszenia do
wzięcia udziału w ankiecie internetowej (jeśli firma posiada bazę e-mail swoich klientów), na stronie
internetowej firmy lub przez rekrutację respondentów używających naszą usługę.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: wszyscy pracownicy firmy
Rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz