Doradztwo zawodowe - strona 2

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr hab. Ryszard Gerlach
  • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5691

wychowania przez pracę, kształtowania ogólnotechnicznego, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego...

Metody i techniki pracy- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2191

roku doradcy zawodowi urzędów pracy mają możliwość podjęcia studiów podyplomowych z zakres doradztwa zawodowego...

Pedagogika pracy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3738

i doradztwa zawodowego, edukacji prozawodowej, kształcenia i wychowania zawodowego, kształcenia ustawicznego...

Rynek pracy - prawo Okuna

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Ewa Kosycarz
  • Finanse
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1589

przejrzystości na rynku odgrywają sprawnie działające instytucje pośrednictwa pracy jak również doradztwo...