Dopuszczalna masa całkowita - strona 3

Pas drogowy - artykuły.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

. 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub wymiarów pojazdów...

Dochody JST-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem...

Elektryczne autobusy

  • Uniwersytet Szczeciński
  • mgr in_. Ma_gorzata Szyszko
  • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

pojazdu   12640 kg Dopuszczalna masa całkowita pojazdu   18000 kg Miejsca siedzące/miejsca stojące   28...

Ordynacja podatkowa

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4431

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu t...

Ochrona ubezpieczeniowa

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1316

AUTOCASCO Przedmiotem ubezpieczenia jest samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 6.0 ton...