Ochrona ubezpieczeniowa dla podmiotu gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona ubezpieczeniowa dla podmiotu gospodarczego - strona 1 Ochrona ubezpieczeniowa dla podmiotu gospodarczego - strona 2 Ochrona ubezpieczeniowa dla podmiotu gospodarczego - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego SŁOWEM WSTĘPU Niniejsza analiza ochrony ubezpieczeniowej dokonana została, dla działającej od 1998 r. na tarnowskim rynku firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. Firma „SKORPION” w swej działalności zajmuję się detaliczną i hurtową sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. W poniższej analizie ryzyka staramy się ustalić i przedstawić hierarchie istniejących zagrożeń, działań, zidentyfikować występujące ryzyka, oraz oszacować i określić prawdopodobieństwo ich realizacji. W swej pracy skupiliśmy się jedynie na zidentyfikowaniu najistotniejszych postaci ryzyka i zagrożeń, określając prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oraz ukazując jego poszczególne czynniki składowe. Składowe czynniki ryzyka stanowią bowiem bazę zastosowania odpowiednich długoterminowych środków prewencyjnych. Dokonana poniżej analiza oparta została o schemat działania prezentowany poniżej.
Rysunek 1. Schemat analizy ryzyka Źródło: M Staniszak, Risk management w ubezpieczeniach majątkowych, Referat wygłoszony na III Kongresie Ubezpieczeniowców, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1997r, nr 11,12.
LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Siedziba F.H. „SKORPION” Sp. z o.o. znajduje się w budynku stanowiącym własność przedsiębiorstwa TARNOWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE, przy ulicy Mościckiego 5/7. Powierzchnia zabudowy 285,55 m2 Powierzchnia użytkowa 248,00 m2 Kubatura budynku 845,90 m3
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Stanowi jeden z fragmentów zwartej zabudowy budynków produkcyjnych TARNOWSKICH ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH. Elewacje budynku są nieotynkowane, wykończone są cegłą ceramiczną, pełną koloru ciemno-czerwono-bordowego , posiadają ornamentykę przestrzenną odpowiadającą budownictwu przemysłowemu z lat przedwojennych.
Budynek przylega bezpośrednio od strony frontowej do ulicy Mościckiego, która stanowi jedną z głównych dróg tarnowskiego systemu komunikacyjnego. Frontowa i zachodnia strona budynku dobrze oświetlona. Budynek wzniesiony został na terenie płaskim, dobrze skanalizowanym, w odległości 1 km od rzeki BIAŁA. W okresie ostatnich 50 lat teren ZAKLADÓW MECHANICZNYCH ani razu nie był dotknięty skutkami powodzi. Poza tym w najbliższym otoczeniu budynku nie występują żadne inne akweny wodne.

(…)


W związku z przedstawioną powyżej analizę identyfikacji ryzyk dla firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. proponujemy : Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie wartości pieniężnych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie…
… ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ
Składka została ustalona w trzech wariantach, dzięki czemu później , będziemy mieli możliwość dostosowania odpowiedniego wariantu do możliwości finansowych firmy „SKORPION”. Należy wybrać odpowiedni wariant. Obecnie przyjmujemy wariant wypośrodkowany ubezpieczenia na kwotę 200.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM

do 5000000
0,30
0,40
0,65
0,95
1,45
1,90
2,55
powyżej 5 000 000
0,25
0,35
0,55
0,85
1,30
1,75
2,30
_____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________
TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
ZNIŻKI I ZWYŻKI
Zniżki
16. W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż standardowa, stawki mogą zostać obniżone w następujący…
… do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż standardowa, stawki mogą zostać obniżone w sposób określony w punkcie 17 niniejszej taryfy.
____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia TARYFA Nr 3
31. Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia…
… pracownika, a pośrednio również po stronie pracodawcy, też należy się liczyć. Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku Firma „SKORPION” jest firmą handlową, i jak każda organizacja tego typu narażona jest na szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku. Pomimo tego, że budynek zlokalizowany został przy jednej z głównych tarnowskich dróg, a frontowa i zachodnia cześć budynku…
… mienia przewożonego drogą lądową, oraz Ryzyko wystąpienia szkody w pojeździe i jego wyposażeniu
Firma „SKORPION” jest właścicielem samochodu dostawczego o maksymalnej ładowności 6.0 ton. Używając samochodu dostawczego zaopatruje w sprzęt AGD sklepy w promieniu 350 km na terenie kraju. Samochód ten odbywa systematyczne kursy , z częstotliwością 3 razy w tygodniu, niezależnie od pory roku. Warunki drogowe…
… _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Budynek łatwopalny, niepalny wolnostojący, w zabudowie szeregowej
przy ulicy, w głębi ulicy, na terenie niezabudowanym,
parterowy, ______ piętrowy,
podpiwniczony, niepodpiwniczony,
ściany : z cegły, betonu, pustaków, drewna, inne _________________________
stropy : betonowe, drewniane, inne ____________________________________
pokrycie dachu : dachówka, blacha, papa, gont, stropodach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz