Dopuszczalna masa całkowita - strona 2

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

) kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem...

Biznesplan "Moto centrum"

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3591

: motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników rolniczych i przyczep o Dopuszczalnej Masie...

Podatki lokalne - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2072

podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton a także wyższej niż 12 ton...

Podatki lokalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton a także wyższej niż 12 ton...

Finanse - Podatki państwowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

, - zwyczajnym, - obligatoryjnym. Przedmiot opodatkowania ● samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej...

Prawoznastwo - Kodeks drogowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, 54) dopuszczalna masa całkowita — sumę masy...

Oferta banku BPH

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

. Zarówno nowe, jak i używane  o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. kredyt w PLN, CHF, USD...

BHP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Marek Kałużyński
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1624

materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12...