Dopełniacz - strona 9

Ogólna charakterystyka odporności - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1484

dopełniacza drogą alternatywną powstają anafilatoksyny (C3a, C5a), które powodują ściągnięcie w miejsce...

Nadwrażliwość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

) immunoglobuliny powierzchniowe IgE oraz cząsteczka receptor CD21 (może wiązać fragmenty dopełniacza, białko...

Mediatory - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

osoczowe; dopełniacza i przeciwciała - inne białka jak sPLA2 i białka ostrej fazy - cytokiny i chemokiny...

Wykład - Okres Międzywojenny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

zrzeczenie się Kłajpedy. JAP także rozbudowywała siły zbrojne i chociaż na świecie zajmowała dop. 6 miejsce...

Norma kolizyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1883

PODSTAWA DOPEŁNIENIE (IN. DOPEŁNIACZ) wskazuje, jaki element wskazuje z kim lub stanu faktycznego z czym...

Budowa kłębuszka nerkowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

dopełniacza KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI (diffuse crescentic-extracapillary glomerulonephritis...