Dokument tożsamości - strona 10

Świadczenia rodzinne

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? - wypełniony wniosek - kserokopie dokumentów tożsamości obojga...

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2219

do ewidencji (zał. 1) Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata...

Pytanie z odp. 8

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

miejsca pobytu, zatrudnienia lub wydania nowych dokumentów tożsamości. ZAKAZY NIEZUPEŁNE BEZWZGLĘDNE...

Europejskie Prawo Gospodarcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3829

dokumentu tożsamości dotyczącego prowadzenia działalności usługowej - kraje członkowskie mają współpracować...

Ochrona pracownika w przepisach UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

lub dokumentu tożsamości - które służą jedynie stwierdzeniu tożsamości danej osoby - państwa członkowskie...

Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

  1   ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 )    z dnia 17 marca 2009 r.    w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu  remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego     Na  podstawie  art.  1...