Dokument elektroniczny - strona 2

note /search

Terminologia informatyczna - ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

danych w postaci cyfrowej;   2)   dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór...

Doręczenia wg KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1729

w innej formie przewidzianej w KPA. W celu doręczenia dokumentu w formie dokumentu elektronicznego organ...

Zakony - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zakony
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

1945-2000 Tom 2: Instytuty życia konsekrowanego Dokument elektroniczny (przed ewentualnym...

Komunikacja lokalizowana

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

, a nie tylko deklarowanego miejsca podjęcia decyzji przez osobę ostatecznie podpisującą dokument elektroniczny lub miejsca...

Zasada pisemności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

się je w trakcie postępowania przez protokołowanie czynności lub ich adnotacje. Dokumenty elektroniczne...

Udostępnianie akt - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

). W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu adm. pub. lub przez niego doręczanych...

Przemiany administracja i biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 511

papierowych dokumentami elektronicznymi, wirtualizacji - w związku z upowszechnieniem się łączności...