Komunikacja lokalizowana

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja lokalizowana - strona 1

Fragment notatki:

Komunikacja lokalizowana Komunikacją lokalizowaną nazywać tu będziemy połączenia, głównie telefoniczne, w trakcie których następuje ustalenie fizycznego położenia rozmówcy lub odbiorcy komunikatu. Techniki lokalizacji przestrzennej umożliwiają tworzenie nowych klas usług dostosowanych do położenia geograficznego i osobistego profilu użytkownika. Mają one zastosowanie szczególnie m-commerce do reklamy, promocji i personalizacji. Popularne stają się w szczególności takie usługi turystyczne i kulturalne, które uruchamiają się samoczynnie w miejscu
zwiedzania ciekawych miejsc lub przechodzenia obok placówek handlowych. W USA np. dzięki tego typu technologiom numer alarmowy automatycznie uruchamia lokalizację rozmówcy.
European Telecommunications Standard Institute (ETSI) zaakceptował 4 metody lokalizacji:
LFS - Lacation Fixing Schemes,
KPS - Global Positioning System,
E-OTD - Enhanced Observed Time Difference,
COO - Cell Of Origin.
Na system lokalizacji składają się:
bazy współrzędnych,
modułu śledzenia przemieszczania się, który określa przebytą drogę pomiędzy rozpoznanymi lokalizacjami,
bloku predykcji kierunku przemieszczania się,
modułu prezentacji w postaci warstwowej mapy przebytej trasy do miejsca docelowego,
bramy informującej o bieżącym położeniu terminala,
opcji śledzenia informacji drogowych lub pogodowych.
GPS (Global Position System) jest satelitarnym systemem lokalizacji, opartym o 24 satelity okrążające Ziemie oraz naziemne odbiorniki GPS, będące w zasięgu co najmniej 4 satelitów w dowolnym miejscu na globie, Odbiornik ustala swoją pozycję na podstawie sygnałów czasu i położenia. Nadawanych przez satelity. Odbiorniki GPS są wykorzystywane do monitorowania transportu i dostaw. Nakładką na sieć komórkową GSM, wyznaczającą położenie telefonu komórkowego jest system lokalizacji EOTRD. Pozycja telefonu jest ustalana z dokładnością do 50 m. równolegle z przesyłaniem za jego pomocą danych.
Najczęściej dokumenty urzędowe i prywatne wymagają, dla swojej ważności i skuteczności prawnej, nie tylko umiejscowienia w czasie, ale również w określonym miejscu. Również w dokumentach przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, podczas dokonywania czynności prawnych i urzędowych ma znaczenie tak czas, jak miejsce ich sporządzenia lub doręczenia.
Oznaczenie rzeczywistego, a nie tylko deklarowanego miejsca podjęcia decyzji przez osobę ostatecznie podpisującą dokument elektroniczny lub miejsca powiadomienia innego podmiotu o jej podjęciu przez efektywne dostarczenie takiego dokumentu, stanie się wkrótce podstawową usługą elektronicznego obrotu prawnego, gospodarczego i administracyjnego, podobnie jak stało się już taką usługą tzw. cyfrowe znakowanie czasem. Znakowanie miejscem, określane też mianem cyfrowego umiejscowienia, czy automatycznego poświadczania miejsca będzie służyć


(…)

…, czy automatycznego poświadczania miejsca będzie służyć
ustalaniu faktycznego położenia w przestrzeni podczas sporządzania lub otrzymywania dokumentu elektronicznego, czy dokonywania innej czynności elektronicznej. Będzie to miało znaczenie szczególnie dla handlu elektronicznego, w tym elektronicznego zawierania i wykonywania umów. Będzie się to odbywało poprzez odwołanie do globalnego systemu pozycjonowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz