Dochód realny - strona 4

Amortyzacja - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

bieżących tj. takich, które istniały w okresie, gdy osiągano składające się na PNB dochody Realny PNB...

INFLACJA - hipoteza Fischera

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sowi_sk
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

dochodowi realnemu Y i stopie procentowej r. W zrost dochodu realnego prowadzi do wzrostu popytu na realne...

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3290

, a więc dochodów realnych społeczeństwa. Niekiedy politykę dochodową definiuje się także jako ingerencję państwa...

Przyczyny i skutki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

, poprzez klauzule w zbiorowych układach pracy. Nieprawdziwa jest więc teza, że każda inflacja zjada dochody...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

z jej niskiego dochodu realnego, ten zaś z kolei jest następstwem niskiej wydajności. Jednakże niska wydajność...