Dochód realny - strona 3

Popyt-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Czynniki wpływające na popyt: cenowe pozacenowe wysokość dochodu realnego poziom cen dóbr substytucyjnych...

Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

, dochód realny, stopa procentowa Istnieją korzyści utrzymywania pieniędzy, lecz istnieje też koszt (lost...

Makroekonomia- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

- wielkość produkcji w jednostkach fizycznych Dochodu realnego - wyznacza rozmiary zawieranych transakcji...

Skutki zmian cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

  - efekt Hicksa, każda zmiana ceny wywołuje zmianę poziomu dochodów realnych ( podwyżki cen powodują...

Mikroekonomia - Giętkość cen

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2282

siłę reakcji popytu na dane dobro na zmianę dochodu realnego konsumentów  Współczynnik elastyczności...

Czynniki popytu i podaży, elastyczność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 966

wydatkach jest wysoki powoduje spadek dochodów realnych - powoduje to wzrost popytu na to dobro...

Migracje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582

. Kierunek migracji jest określony przez różnice w dochodach realnych między krajami. Praca przepływa...