Skutki zmian cen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki zmian cen - strona 1 Skutki zmian cen - strona 2 Skutki zmian cen - strona 3

Fragment notatki:

  Skutki zmian cen :   Efekt substytucyjny   - efekt Marshalla , polega na tym, że każda zmiana ceny stwarza nabywcy nowe możliwości wyboru ponieważ zmieniają się relacje cen na poszczególne produkty. Działanie takiego efektu jest widoczne już przy wzroście ceny jednego artykułu - wówczas, z reguły, rośnie popyt na dobra względem niego substytucyjne, a maleje na dobra komplementarne.   Efekt dochodowy    -   efekt Hicksa, każda zmiana ceny wywołuje zmianę poziomu dochodów realnych ( podwyżki cen powodują zmniejszenie, a obniżki zwiększenie dochodów realnych nabywców, a więc działają identycznie, jak spadek lub wzrost dochodów ) . O ile w przypadku zmiany ceny pojedynczego dobra efekt dochodowy będzie mało widoczny, o tyle w sytuacji, gdy rosną ceny większość towarów oraz usług ( np. w warunkach podwyższonej inflacji), będzie to efekt bezpośrednio determinujący poczynania nabywców.   Antycypacja zakupów -    efekt występujący na rynkach, na których zmiany cen są znaczne i długotrwałe. Niezależnie od tego, że ceny rosną, nabywcy mogą dokonywać zakupów, a nawet je intensyfikować, w obawie przed kolejnymi podwyżkami. Wówczas ciężko jest ocenić realnie ceny - zwykle jedne artykuły rosną szybciej niż inne i zmienia się nie tylko poziom lecz i struktura cen. Zdezorientowanie nabywcy starają się więc kupować możliwie jak najszybciej i często w ilościach większych niż normalnie, a sprzedawcy starają się wykorzystać tę skłonność do zwiększania zakupów, nie zawsze w pełnej popartą realnymi okolicznościami.   Kunktatorstwo zakupów -    efekt występujący na rynkach, gdy przewidywany jest spadek cen. Nabywcy starają się odwlekać moment dokonania zakupów w nadziei, że w późniejszym okresie zapłacą mniej. Przedsiębiorstwo na tym rynku może albo biernie oczekiwać zakończenia tego okresu - co nastąpi tym szybciej, im bardziej podstawowy jest produkt - albo podjąć intensywne działania aktywizacji sprzedaży.       Wybór rynku docelowego wpływa na znaczenie ceny jako narzędzia kształtującego konkurencyjną przewagę przedsiębiorstwa oraz na znaczną część czynników wyznaczających ramy cenowej strategii danej firmy Na rynku można wyróżnić 4 strategie konkurencji w ramach zarządzania cenami : Ogólne przywództwo cenowe Zogniskowane przywództwo cenowe Ogólne różnicowanie świadczeń Zogniskowane różnicowanie świadczeń     Przewaga konkurencyjna wynikająca z ceny powinna doprowadzić do ukształtowania się przywództwa cenowego i tylko od zakresu wyodrębnionego rynku docelowego będzie zależało, czy będzie to przywództwo ogólne czy zogniskowane.

(…)


Strategia
 oszczędności
 
 
Proces stanowienia ceny na dobra i usługi jest zawsze kluczowym problemem decyzyjnym w przedsiębiorstwie, gdyż decyzje cenowe wpływają na poziom przychodów ze sprzedaży, a tym samym i zysków.
 
Jedna z podstawowych zasad działalności marketingowej jest integracja przedsięwzięć w zakresie zmiennych marketingowych
Tylko łączne użycie wszystkich instrumentów ( produktu, dystrybucji, ceny, komunikacji marketingowej) może stworzyć spójną kompozycję będącą podstawową strategii przedsiębiorstwa
Związki między poszczególnymi zmiennymi mają charakter komplementarny, dlatego cena każdego produktu zależy bezpośrednio od pozostałych instrumentów marketingowych
Cena jest odzwierciedleniem kosztów poniesionych na stworzenie produktu, jego dystrybucję i komunikację
 
 
Szczególne znaczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz