Miejsce i funkcje cen w marketingu - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce i funkcje cen w marketingu - omówienie - strona 1 Miejsce i funkcje cen w marketingu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Miejsce i funkcje cen w marketingu.
Strategia cenowa jest to świadome planowanie, konstruowanie struktury cen w relacji ( w
zależności) od potrzeb konsumentów, cech produktów, konkurencji. Ponad to strategia winna
ujmować w sobie elastyczność cenowa w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu.
W strategii cenowej winniśmy również uwzględnić inne zmienne czynniki tj. opusty cenowe
w zależności od ilości zakupów. Określone marże handlowe. Zjawisko sprzedaży premiowej.
Do podstawowego zakresu polityki cenowej zaliczymy w szczególności:
1. Zwiększenie sprzedaży danego produktu – towarzyszy temu najczęściej obniżenie
ceny.
2. Rozszerzenie popytu na dany produkt na ta grupę konsumentów, która dotychczas nie
nabywała naszych świadczeń.
3. Utrzymanie wszystkich dotychczasowych nabywców – chociażby poprzez zjawisko
znaczących obniżek ceny w dostosowaniu się do konkurencji.
4. Utrzymanie wysoce rynkowych segmentów rynku – cel utrzymanie rentowności
działalności firmy.
5. Pozyskanie nowych nabywców poprzez możliwe do akceptowania ceny a w
szczególności winna temu towarzyszyć wysoka jakość produktu.
W strategii cenowej wyróżniamy również co najmniej następujące rodzaje cen:
1. Ceny penetracyjne – cel – odebranie konkurencji określonej ilości nabywców poprzez
zauważalne różnice cenowe.
2. Cena z „premią” – stosowana powyżej cen konkurencyjnych przy czym jednocześnie
towarzyszy jej relatywnie wysoka jakość produktu. Cenę powyższą stosuje się często
w przypadku gdy wprowadza się nowy produkt na rynek – brak silnej konkurencji
często jest to cena monopolisty.
3. Cena prestiżowa - towarzyszy najczęściej wysokiemu image produktu są to produkty
luksusowe, elitarne.
4. Ceny psychologiczne – np. 5,99zł zamiast 6zł .
W praktyce działalności marketingowej w cenie strategii cenowej uzasadnionym jest
stosowanie różnego rodzaju opustu cen.
-W zależności od ilości kupowanego produktu ( są to tak zwani odbiorcy strategiczni).
- W zależności od formy zapłaty:
- gotówka
- przelew, czek
- Belter
- Opust sezonowy – celem zachęcenia nabywcy do kupowania produktów w okresie
niższego zapotrzebowania na rynku dla potrzeb producenta. Stwarza to szanse w
miarę równomiernej działalności produkcyjnej, usługowej jak również może
racjonalizować działania dystrybucyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz