Dobro niematerialne - strona 19

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

oraz nabywanie lub ustanawianie praw na dobrach niematerialnych, b) odroczenia płatności za świadczenia...

Kultura a cywilizacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1652

, wówczas pojęcie dobra kultury obejmuje zarówno rzeczy i usługi, jak i dobra niematerialne...

Ekonomika - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Ekonomika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2849

niematerialności usług (przedsiębiorstwa transportowe, gastronomiczne) Dobra niematerialne Doradcze Edukacyjne...

Prawo handowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3577

dopuszczalna. Dobra niematerialne nie należą do rzeczy ruchomych, a zatem nie mogą podlegać amortyzacji...

Prawo handlowe - Prawo publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4921

jest dobrem niematerialnym, które ma wartość majątkowa i można ją zbyć za określoną cenę. Nazwa handlowa...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3136

podmiotów tego stosunku oraz rzeczy, inne przedmioty materialne i dobra niematerialne...