Dobro niematerialne - strona 13

Prawo wykład materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe którymi można rozporządzać) c. na dobrach niematerialnych...

7.2.1-7.2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

, wierzytelności, środki pieniężne, papiery wartościowe, dobra niematerialne o doniosłości gospodarczej...

Prawo autorskie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722

wyłączne na dobrach niematerialnych! Prawo autorskie Rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi rodzaje...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

zobowiązań 4) prawo spadkowe 5) prawo rodzinne 6) prawo na dobrach niematerialnych Część ogólna - obejmuje...

Spółka jawna

Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

majątkowe na dobrach niematerialnych (znaki towarowe) rzeczy i prawa oddane do korzystania i pożytki...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

opracowują własne blankiety firmowe, które są traktowane jak dobro niematerialne i prawne. Obieg Wśród listów...

Istota i szczególne cechy usług

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing w usługach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

wyróżnik usług "dobro materialne", "dobro niematerialne" - pewien skrót myślowy - każdy produkt jest pewną...