Dobra kultury - strona 6

Instytucjonalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

wiele prawnomiędzynarodowych regulacji związanych z ochroną dóbr kultury, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Podobnie...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

, w ktorych przechowywane są dobra kultury § wszelkie nieruchomości mające status zabytku (z wyjątkiem...

Historia Stosunków kulturalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2324

. restytucji dóbr kultury zgrabionych w czasie wojny pokój oliwski 1660 – po wojnie Polsko-Szwedzkiej...

Finanse powiatu - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

publiczne i komunikacja w skali powiatu, 5) kultura i ochrona dóbr kultury, 6) kultura fizyczna i turystyka...

Dozwolony użytek utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

, biblioteki itp. - celem którym służy - publiczny służy rozwojowi społeczeństwa i zapewnia dostęp do dóbr...

Zakres działania i zadania powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

publicznych, 7) kultury i ochrony dóbr kultury, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii...