Prasa powojenna w Polsce- Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa powojenna w Polsce- Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku - strona 1 Prasa powojenna w Polsce- Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku - strona 2

Fragment notatki:

Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku
Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie
wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji", przyjętej 29 grudnia 1992 roku i
obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy
funkcjonowania mediów elektronicznych. Usuwała ona obowiązującą poprzednio - o
Komitecie ds. Radiofonii i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z 2 grudnia 1960 r. W
tej poprzedniej wszystko było proste - państwo miało monopol na działalność radiowotelewizyjną.
Działać mogły jedynie media państwowe. Nowa ustawa stanowi podstawę
prawna do budowy nowego ładu informacyjnego w dziedzinie mediów elektronicznych.
Określone zostały główne zadania radiofonii i telewizji:
· dostarczanie informacji
· udostępnianie dóbr kultury i sztuki
· ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki
· upowszechnianie edukacji obywatelskiej
· dostarczanie rozrywki
· popieranie krajowej twórczości audiowizualnej
Art. 1, pkt. 2: "odbiór programów radiowych i zagranicznych przeznaczonych przez
nadawców do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych
przepisami prawa".
Art. 2. 1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje
jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką
działalność.
Nadawca ma prawo do swobodnego kształtowania własnego programu, ale jednocześnie
ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Audycje nie pochodzące od nadawcy powinny
być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, że
nie pochodzą od nadawcy. Ustalono precyzyjnie niektóre terminy dot. funkcjonowania
mediów elektronicznych:
· Program - zestaw audycji radiowych lub TV, regularnie rozpowszechnianych,
pochodzących od jednego nadawcy
· Audycja - część programu radiowego lub TV, stanowiących odrębną całość ze
względu na treść, przeznaczenie lub autorstwo przekazów
· Nadawca - osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub
przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian
· Rozpowszechnianie - bezprzewodowa emisja lub wprowadzenie do sieci kablowej
· Rozprowadzanie - przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego
i zagranicznego, rozpowszechnianego do powszechnego odbiorcy i równoczesne jego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz