Dobra kultury - strona 4

Międzynarodowe stosunki kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1673

przechowywane są dobra kultury - nieruchomości mające status zabytku(z wyjątkiem obiektow wykorzystywanych...

Podstawy prawne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

z uwzględ­nieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, — ochronę uzasadnionych interesów osób trze­cich, — ochronę dóbr...

2.1, 2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

ich wyników, wolność nauczania, korzystania z dóbr kultury ochrona praw dziecka ochrona środowiska i prawo...

Społeczne systemy aktywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

- nauczanie, pośredni - wytwarzanie dóbr kultury) Otoczenie: techniczne, szeroko pojmowane społeczne...

Helena Radlińska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1645

najszerszych rzesz społeczeństwa po niezbywalne prawo do pełnienia władzy i korzystania z dóbr kultury...

Aukcje jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

i doniczkowe 2.Dobra kultury - dzieła sztuki, - dzieła literackie, - autografy, - monety, - znaczki, - inne. 3...

Aukcje jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

i doniczkowe 2.Dobra kultury - dzieła sztuki, - dzieła literackie, - autografy, - monety, - znaczki, - inne. 3...