Dniestr - strona 3

Główne jednostki geologiczne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2254

na Dniestrze (wychodnie, progi skalne) prekambryjska platforma wschodnioeuropejska - podłoże krystaliczne...

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932

ekstraglacjlnych w strefie Bramy Morawskiej (odpływ wód na S do dorzecza Dunaju i na E do dorzecza Dniestru...

Hydrosfera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Wiecha
 • Turystyczne walory wód
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3388

- dorzecze Dniestru - dorzecze Dunaju - dorzecze Łaby Bifurkacja - zjawisko rozdzielania się rzeki...

Daty od 1904r do 1965r

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

) 03.1946 - dekret o Żelaznej Kurtynie (Dniestr-Szczecin) 03.1946 - misja 3 ministrow do Indii 03.1946...

Europa pod rządami Hitlera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

położona we Wschodniej Europie między Dniestrem a Prutem, będąca obecnie częścią Mołdawii i Ukrainy...

Stadia ewolucji oceanicznych - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

krystaliczne blisko powierzchni, momentami widoczne, np. porohy na Dniestrze (wychodnie, progi skalne...