Diecezja - strona 26

Historia państwa i prawa - pytania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1631

od prawa diecezjalnego i wyłącznie członkom diecezji. Dyspensa może być też udzielona przez przełożonych...

Kanoniczne prawo karne

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

. Wydany w zakresie zewnętrznym na mocy władzy rządzenia( dzieli się na ust, wyk, sadow). Np. bp diec...

Agencje prasowe - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1421

i zagranicznymi korespondentami, usytuowanymi nie tylko w polskich diecezjach, ale także przy najważniejszych...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4074

wiary Anglia dzieliła się na prowincje- diecezje- dekanaty- parafie Parafia organizowała pomoc socjalną...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2191

diecezji. Wielu duchownych nie przestrzegało obowiązku rezydencji i pozostawało poza miejscem peł­nionych...