Diagram Ishikawy - strona 5

Zarządzanie jakością

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5985

Skonstruować diagram przeglądowy. Wskazać punkty rozregulowania procesu.17. Wyznaczyć największą wadliwość...

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Wiesław Łukasiński
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3374
Wyświetleń: 3850

1.Pojęcie i zakres zarządzania-Zarządzanie jest procesem planowania, przewodzenia i kontrolowania pracą członków org. oraz korzystania z wszelkich dostępnych zasobów org (kapitału,ludzi,maszyn,pracy)do osiągnięcia celu. Celem zarządzania jest: * takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneut...

Zarządzanie jakością-przepisane wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4102

zagadnienia takie jak: TQM, zarządzanie przez naśladownictwo, zarządzanie przez polecenia, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez jakość, Deming, Crosby, nagrody jakości, benchmarking, pięć stopni dorastania do jakości Crosby?ego, J.M. Juran, ISO serii 9000:2000, osiem zasad zarządzania ISO 9...