Destylat - strona 6

Destylka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

w równowadze z cieczą i odebraniu tak powstałego produktu - destylatu w odbieralniku. Proces ten służy...

Wykład 11 Aparaty ekstrakcyjne wstęp

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1771

. Zmieszanie destylatu CR i CE daje w efekcie mieszaninę CF'. Z kolei zmieszanie roztworu CF' z czystym...

Prawo Raoulta i henrego - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

. Każdy z początkowych roztworów przedestylowaliśmy, zawsze odlewając pierwsze dwa mililitry destylatu i zapisując...

Chemia organiczna - laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

destylatu. W zaleŜności od właściwości fizykochemicznych mieszanin stosuje się róŜnego rodzaju warianty...

Bilans materiałowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Ortyl
 • Podstawy technologii chemicznej
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3906

w ilości 1000kg/h w celu wydzielenia technicznego acetonu w postaci destylatu o zawartości 99% produktu...