Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Destylacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Destylacja - strona 1 Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Destylacja - strona 2 Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Destylacja - strona 3

Fragment notatki:

                                                                             1 Wydział In Ŝ ynierii Materiałowej i Ceramiki   Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie                      Materiały pomocnicze do zaj ęć  laboratoryjnych z przedmiotu    „CHEMIA ORGANICZNA”                                              Kraków 2008                                                                               2 SPIS TRE Ś CI                                                                                                     Str.                                                       1. Zasady pracy w laboratorium chemii organicznej   ...................................    3   2. Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych ..............................................................    4  3. Szkło i sprzęt laboratoryjny uŜywany na zajęciach ..................................    5  4. Instrukcje do ćwiczeń      Ćwiczenie 1 ............................................................................................... 12      Ćwiczenie 2 ............................................................................................... 26      Ćwiczenie 3 ............................................................................................... 34      Ćwiczenie 4 ............................................................................................... 40      Ćwiczenie 5 ............................................................................................... 46                                                                                        Zasady pracy w laboratorium chemii organicznej                                                                                                                                                                3 1. Zasady pracy w laboratorium chemii organicznej    Podczas pracy w laboratorium chemii organicznej - jak w kaŜdym laboratorium  chemicznym  -  naleŜy  zachować  ostroŜność.  Specyfika  zajęć  laboratoryjnych   z  „Chemii  organicznej”  polega  jednak  na  tym,  Ŝe  wymagają  one  stosowania  substancji organicznych, które często są palne i niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz