Prawo Raoulta i henrego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Raoulta i henrego - omówienie - strona 1 Prawo Raoulta i henrego - omówienie - strona 2 Prawo Raoulta i henrego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział:
WIMIC Wykonawcy:
Agata Sado
Ewelina Stachowicz
Rok:
II
2009/2010
Grupa:
4
Prowadzący:
dr inż. Jarosław Dąbek CHEMIA FIZYCZNA LABORATORIUM Temat: DESTYLACJA Nr ćw.:
04
Data wykonania:
29.03.10r.
Data oddania:
18.04.10r.
Ocena:
Data zaliczenia:
1. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z prawem Raoulta i Henry'ego oraz doświadczalne wyznaczenie krzywych równowagi ciecz-para dla układu woda-kwas octowy w warunkach izobarycznych. Wyliczenie na podstawie danych literaturowych, współczynników aktywności wody i acetonu w roztworach wrzących pod ciśnieniem 1 atm oraz wykreślenie odpowiednich funkcji obrazujących zależność aktywności i współczynników aktywności od składu i temperatury wrzącego roztworu.
2. Przyrządy i odczyniki: Zestaw do destylacji (kolba, chłodnica, płaszcz grzejny, termometr do 150 o C, podnośnik laboratoryjny), zestaw do miareczkowania, szkło laboratoryjne, roztwory CH 3 COOH o różnych stężeniach, 0.1M NaOH, fenoloftaleina.
3. Wykonanie ćwiczenia: Zaczęliśmy od wybrania trzech różnych roztworów kwasu octowego o nieznanych stężeniach. Z każdego kolejno odpipetowaliśmy po 1ml roztworu, rozcieńczyliśmy do 100ml przy pomocy wody destylowanej. Z tak rozcieńczonych roztworów odpipetowaliśmy do erlenmajerek po trzy próbki, każda równa 20ml roztworu, co dało nam 9 próbek. Wykorzystując jako wskaźnik fenoloftaleinę, miareczkowaliśmy każdą z tych próbek przy pomocy 0,1M roztworu NaOH, dzięki czemu poznaliśmy stężenia molowe początkowych roztworów. Zgodnie z instrukcją zmontowaliśmy zestaw destylacyjny. Każdy z początkowych roztworów przedestylowaliśmy, zawsze odlewając pierwsze dwa mililitry destylatu i zapisując temperatury wrzenia roztworów. Z destylatów, analogicznie do roztworów początkowych, przygotowaliśmy po trzy 20mililitrowe próbki i także miareczkowaliśmy 0,1M roztworem NaOH, co pozwoliło obliczyć stężenia molowe roztworów po destylacji. Między destylacjami kolejnych roztworów myliśmy dokładnie kolbę miarową, wcześniej chłodząc ją w powietrzu a następnie w chłodnej wodzie.
4. Opracowanie wyników: Wartości niezbędne do wykonania obliczeń:
C NaOH = 0,1 [mol/dm 3 ], V roztworu = 0,02 [dm 3 ], M CH3COOH = 60,05 [g/mol], d CH3COOH = 1050 [g/dm 3 ],
Wzór wykorzystany do obliczeń stężeń molowych:

(…)

….
Wykres 2.
Aktywność dla wody zakresie od 0 do 90 % jest funkcją stałą i wynosi 1, następnie obserwujemy gwałtowny spadek. Aktywność acetonu rośnie w całym zakresie od 0 do 1.
Wykres 3.
Aktywność acetonu rośnie liniowo w stosunku do zawartości. Dla wody w zakresie od 0 do 80 % aktywność występuje na stałym poziomie od 0,8 do 1.W miarę zwiększania się stężenia acetonu następuje gwałtowny spadek aktywności. Wykresu 4.
Współczynnik aktywności w zakresie od 0 do 90 % aktywność jest funkcją stałą i wynosi 1 przy większych ilościach acetonu obserwujemy wzrost do wartości równej 2. Wartość współczynnika aktywności acetonu maleje w całym zakresie od wartości 9.5 do 1.
Wykres 5.
Współczynnik aktywności acetonu rośnie liniowo od wartości 1 do 9.5. Współczynnik aktywności wody maleje gwałtownie w zakresie temperatur…
… użytych w obliczeniach:
n- liczba moli na- liczba moli acetonu
nw- liczba moli wody
m- masa substancji M- masa molowa substancji
%waga-procent wagowy acetonu
Mw- masa molowa wody
Ma- masa molowa acetonu
Xa- ułamek molowy acetonu
Xw- ułamek molowy wody
Suma ułamków wynosi zawsze 1, stąd wiemy, że: Xw=1-Xa Tabela 4: Zestawienie aktywności i współczynników aktywności wody i acetonu
Stężenie acetonu i wody…
… odbiegają od wyników tablicowych, co prezentują przedstawione przez nas wykresy 1 i 2. Błędy mogą wynikać z niedokładności przyrządów laboratoryjnych i są efektem błędów pomiaru:
a)temperatury (dokładność odczytu, dokładność użytego termometru : 0,1 °C) b) objętości NaOH i roztworu :
na podstawie informacji o biurecie, przyjęłyśmy wartość podziałki elementarnej równą 0,01ml zatem :
Błąd względny biurety…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz