Depozyt bankowy - strona 9

Makroekonomia - wstęp

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

pieniądza, mówimy, że tworzą ją gotówka i depozyty bankowe. Depozyty umożliwiają kreowanie pieniądza...

Bankowość - system bankowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Bankowość
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2513

gwarantowania depozytów bankowych - w Polsce od roku 1995, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, najbardziej znany...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Janina Anna Harasim
  • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

i skomplikowane w porównaniu z systemami gwarantowania depozytów bankowych z uwagi na: 1.Istnienie znacznej liczby...