Depozyt bankowy - strona 5

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

: otrzymane składki ubezpiecz., procenty od depozytów bankowych i obligacji wydatki: wypłacone odszkodowania...

Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1141

bankową --- T Ryzyko rynkowe obejmuje ryzyko cenowe, walutowe i stopy procentowej --- T Depozyty bankowe...

System bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

bankowych w wyniku pojawienia się depozytu bankowego Podaż pieniądza - suma gotówki w obiegu oraz wkładów...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

stopę zwrotu niż stopa depozytów bankowych Stosunkowo niewielkie ryzyko w stosunku do stopy zwrotu...

Rachunek przepływów środków pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

obrotowego, zagospodarowanie nadwyżki przez dobór optymalnych inwestycji kapitałowych - terminowe depozyty...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

opiewające na instrumenty rynku pieniężnego - dotyczą krótkoter. depozytów bankowych i krótkoter. papierów...

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

musi lokować ponad połowę swoich aktywów w niskooprocentowanych depozytach bankowych, co wymaga reformy...