Depopulacja

note /search

Equity markets 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

dla gospodarek krajów? 2. W których krajach następuje depopulacja? Jakie są przyczyny depopulacji - wyjaśnij...

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

, produkcyjny i poprodukcyjny . Depopulacji ludności - deficyt ludności w wieku zawodowym. Pokolenie- grupa...

Struktura ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1701

starej oraz zawiera w sobie niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska depopulacji Struktura regresywna...

Faza postmodernizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

ekonomiczne II przejścia demograficznego: - depopulacja „narodowa” państw; - zachwianie struktur wieku...

Teoria demograficznego przejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1386

szybką depopulację, a znacznie większa, np. 3, spowodowałaby tak silny wzrost ludności, że równowaga...

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

, depopulacja. Potęgują one niekorzystną sytuację gospodarczą tych rejonów. Podsumowując, Polska jest krajem...