Opracowane pytania na egzamin - Piramida

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin - Piramida - strona 1

Fragment notatki:

Czym charakteryzuje się modelowa piramida wieku przedstawiająca strukturę regresywną? Obrazuje typ ludności starej oraz zawiera w sobie niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska depopulacji
Proszę zdefiniować politykę ludnościową?
Polityka ludnościowa - to oddziaływanie państwa za pomocą odpowiednich bodźców na kształtowanie się stosunków ludnościowych w celu osiągnięcia założonej liczby oraz (lub) struktury ludności wg. Płci i wieku, a także (lub) założonego tempa wzrostu (dodatniego lub ujemnego) ujemnego rozmieszczenia terytorialnego.
Proszę wskazać dwa główne kierunki polityki ludnościowej.
Polityka odpowiadające na zapotrzebowania ludności wynikające z istniejącej struktury ludności (wg. płci i wieku) w tym ujęciu polityka ludnościowa jest polityka społeczno-ekonomiczną wymuszaną przez procesy i struktury demograficzne.
Polityka, której celem jest wpływanie na kształtowanie się procesów demograficznych. Polityka ludnościowa ma wpływać na zachowania demograficzne ludności dla osiągnięcia określonego celu.
Jakie trzy kierunki polityki ludnościowej wpływają na poziom dzietności?
Polityka pronatalistyczna - wzrost liczby urodzeń
Polityka antynatalistyczna - spadek liczby urodzeń (reprodukcja zawężona)
Polityka neutralna - zachowanie istniejącej reprodukcji prostej.
Jakie cel ma pronatalistyczna polityka ludnościowa?
Polityka pronatalistyczna ma na celu zwiększenie liczby urodzeń.
Jaki cel ma antynatalistyczna polityka ludnościowa?
Polityka antynatalistyczna ma na celu zmniejszenie liczby urodzeń (reprodukcja zawężona)
Jaki cel ma neutralna polityka ludnościowa?
Polityka neutralna ma na celu zachowanie istniejącej reprodukcji prostej.
Jaka wartość wskaźnika dzietności gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń? 2,1 (0,1 - bo niektóre kobiety nie mogą mieć dzieci)
Co oznacza „dodatni przyrost naturalny”?
Oznacza większa liczbę urodzeń niż zgonów.
Co oznacza „ujemny przyrost naturalny”?
Oznacza większą liczbę zgonów niż urodzeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz