Rozwój, ruchy społeczne-twierdzenia podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój, ruchy społeczne-twierdzenia podstawowe - strona 1 Rozwój, ruchy społeczne-twierdzenia podstawowe - strona 2 Rozwój, ruchy społeczne-twierdzenia podstawowe - strona 3

Fragment notatki:

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron.
Twierdzenia podstawowe 1. Jeden kierunek rozwoju: Rozwój społeczny przechodzi przez rozmaite stadia od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego 2. Teza o zapóźnieniu: Kraje obecnie zacofane znajdują się we wczesnej fazie zmian, u kresu których znajdują się społeczeństwa nowoczesne 3. Wielotorowość rozwoju: Drogi przejścia (stadia) od typu społeczeństwa tradycjonalnego do nowoczesnego są zróżnicowane; rozwój jest wielo-liniowy (multilinearny) 4. Dyferencjacja i integracja: Podstawowy mechanizm modernizacji to różnicowanie struktur i funkcji z równoczesnym zapewnieniem integracji i koordynacji różnicujących się elementów 5. Zróżnicowana transformacja: Jakkolwiek modernizacja w krajach zacofanych imituje różne osiągnięcia cywilizacji zachodniej, to jednak środki i instytucje wprowadzone na rzecz modernizacji muszą
się różnić od swoich odpowiedników zastosowanych na Zachodzie. Modernizacja w krajach zapóźnionych jest procesem zamierzonym i sterowanym.
RUCHY SPOŁECZNE Społeczeństwo masowe: • masowa produkcja • masowa konsumpcja • masowe osiedla • masowa rozrywka • masowa edukacja • masowa kultura • masowa komunikacja • masowa religijność
Formy aktywności zbiorowej w społeczeństwie masowym: ¾ Działania masowe; ludzie działają jednakowo, choć osobno (suma działań indywidualnych) • masowe zakupy w sklepach Æ wzrost inflacji • masowe oszczędności w banku Æ wartość pieniądza • masowe zakładanie firm Æ wzrost gospodarczy • masowe akty wyborcze Æ zwrot polityczny • masowe powstrzymywanie się od zakładania rodziny Æ
depopulacja • masowe stosowanie nowotworów językowych Æ zmiany w Języku
Zachowania zbiorowe; ludzie działają jednakowo doświadczając tej samej sytuacji w ramach jednej przestrzeni (naśladownictwo; uniformizacja zachowań) • zachowania tłumu • publiczność (audytorium, widownia) • zbiegowisko • szał (hula-hoop, kostka Rubika, taniec disco) • zachowania podległe standardom mody • histeria masowa - ciemne siły (czarownice z Salem, religijne „widzenia”, „czerwone zagrożenie”, AIDS, Wojna światów G. H. Wellsa)
¾ Działania zbiorowe; ludzie działają razem dla osiągnięcia wspólnych celów • pielgrzymki religijne • strajkujące załogi • manifestacje uliczne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz