Depersonalizacja - strona 2

note /search

Zachowania organizacyjne - biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1953

biurokratycznej to całkowita depersonalizacja stosunków pomiędzy urzędnikami i pomiędzy urzędnikami a petentami...

Frankl - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2639

tendencją do reifikacji (uprzedmiotowienia człowieka, depersonalizacji) Wartości i sensu życia nie da...

Koncepcje wypalenia się zawodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1848

) Komponenty syndromu: wyczerpanie emocjonalne nadmierna depersonalizacja brak satysfakcji osobistej z wyników...

Wypalenie zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1855

do depersonalizacji postaw - podmiotów interakcji zawodowej. Powstaje bezosobowa, zdepersonalizowana interakcja...

Zaburzenia toku myślenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychopatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2254

. DEPERSONALIZACJA - poczucie zmiany własnej osobowości, np. na skutek owładnięcia przez jaką obcą siłę. Występuje np...

Objawy osiowe schizofrenii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2520

i nieprawidłowość. Budzą się wtedy przeżycia opisywane jako depersonalizacja-derealizacja, poczucie zagubienia...