Demokracja parlamentarna - strona 9

Kryzys kubański 1962-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

głoszący hasła odrzucenia zasad demokracji parlamentarnej oraz budowy nowego łady politycznego, opartego...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1778

organizacji:RE- demokracja parlamentarna rządów prawa, ochrona praw człowieka, EWG- utworzenie strefy wolnego...

Proces dekolonizacji w Afryce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

Willema de Klerka zapoczątkowały ustawową likwidację apartheidu, zastąpionego demokracją parlamentarną...

Twardy i miękki pozytywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 6118

rozwój parlamentaryzmu  obywatele zaczęli otrzymywać prawa wyborcze, a demokracja parlamentarna stała...

Ewolucja historyczna prawicy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

w okresiemiędzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej,głosząca kult państwa (statolatrię...

Faszyzm a autorytaryzm - porównanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1820

rozpowszechniającego się w całej Europie po 1848 roku modelu ustrojowego demokracji parlamentarnej, który nacjonaliści...

System polityczny Szwecji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

. W przeciwieństwie do większości zachodnich demokracji parlamentarnych, nawet jeśli odbywają się dodatkowe wybory...