Demobilizacja - strona 3

Upadek imperium otomańskiego

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

i demobilizację armii tureckiej. Na podstawie tego rozejmu wojska państw sprzymierzonych , wkroczyły 13 listopada...

Nazizm i korzenie ideologii

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

tych ruchów był fakt, że ogromną liczbę członków stanowili żołnierze, którzy po demobilizacji nie mogli...

Historia społeczna - wykład 10

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

mln. W momencie, kiedy wojna się zakończyła, nadeszła też demobilizacja armii. Więc prawie 3 mln...

Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

postawione za wysoko są na wstępie podważane ( demobilizacja ) co powoduje niewykonanie zadania. Zbyt nisko...