Dekretacja - strona 2

note /search

Praca sztabowo-biurowa wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Praca socjalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3563

, wstępnie segreguje i przedkłada do dekretacji właściwemu przełożonemu. 5. Kierownik kancelarii lub osoba...

Moduł raportów - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

rejestrów. Dekretacja Funkcja dekretacji umożliwia wykorzystanie w księgowości dokumentów zarejestrowanych...

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5565

błędów) merytorycznym (czy operacja mogła mieć i miała miejsce i czy była zgodna z przepisami) Dekretacja...

Zasady obiegu pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4907

. Dekretacja to nanoszenie na nie informacji dotyczącej sposobu i terminu załatwienia sprawy. Pracownik...

Konto - charakterystyka (wykład)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1197

Po przeciwnych stronach kont W tej samej kwocie Dekretacja to określenie sposobu księgowania operacji...

Home Banking - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

podlega automatycznej dekretacji. Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego możliwe jest odszukanie...