Dekolonizacja Afryki przyczyny - strona 13

Wykład - nazwy państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

zalążkiem dekolonizacji, usamodzielnienie się Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Po II wojnie światowej Nastąpił...

Ludność na świecie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Piotr Tomczak
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

(60,6%) a później: - Afrykę - 13,8% - Europę - 11,4% - Amerykę Łacińską - 8,6% - Amerykę Północną - 5,1...

Wykład - Cele ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

. Przyczyna: łamanie zasad KNZ gł. w dziedzinie bezp. (Indonezja wyrzucona, RPA wykluczone).ZO ONZ: gł. organ...

Globalne problemy demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 665
Wyświetleń: 812

. społeczeństw Ameryki Łacińskiej i Afryki. Eksplozja demograficzna, jej przyczyny i konsekwencje i sposoby...

Geneza I wojny światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

w rozwoju gospodarczym, co znów było przyczyną politycznych niesnasek w sytuacji, gdy jeden kraj miał...

Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Wykład 9.01.2012 Sytuacja socjo - ekonomiczna Afryki Dane Banku Światowego z 2004 roku Wielkość...