Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład - Współczesne koncepcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład - Współczesne koncepcje  - strona 1 Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład - Współczesne koncepcje  - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład V – Bezpieczeństwo międzynarodowe
1. Współczesne koncepcje ustanawiania i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego:


równowaga sił
koncepcja odstraszania
hegemoniczne przywództwo oparte na porozumieniu
wzajemnie bezpieczeństwo
koncert państw
neutralność
niezaangażowanie
pokojowe współistnienie
bezpieczeństwo zbiorowe
rząd światowy
2. Regionalne systemy bezpieczeństwa:

Europa – Zachód
Na pewno najbardziej zwarty system bezpieczeństwa na świecie, żaden inny region takiego nie
posiada. Za bezpieczeństwa odpowiadają instytucje takie jak: NATO (28 krajów), OBWE (w 1995r.
powstała na bazie KBWE), UE ze wszystkimi instrumentami, Unia Zachodnio-Europejska, Rada
Europy. Mamy tutaj pluralistyczną wspólnotę.

Bliski i Środkowy Wschód
Według Amerykanów to region od Egiptu po Pakistan. Zdecydowana większość krajów tego
regionu to kraje muzułmańskie, a nie arabskie. Nie ma wypracowanego systemu bezpieczeństwa
regionalnego ze względu na liczne spory i napięcia; w niektórych krajach terroryzm;
fundamentalizm islamski; dążenie do hegemonii (np. Egipt, Syria, Arabia Saudyjska); wieloletni
spór między Izraelem a koalicją państw arabskich. Arabia Saudyjska i USA mają dobre stosunki ze
względu na ropę. Próby podejmowane  działania Ligii Państw Arabskich

Subkontynent indyjski
Przeciągnięcie destabilizacji z Middle East; rywalizacja między Indiami i Pakistanem (spór o
Kaszmir), oba państwa mają dostęp do broni atomowej. Nie stworzono systemu bezpieczeństwa
regionalnego.

Azja Północno – Wschodnia
Nie posiada systemu bezpieczeństwa regionalnego. Krzyżują się wpływy mocarstw Rosji i Japonii.
Kwestia podziału Korei, realizowanie przez reżim Kim Dzong Ila broni atomowej; kwestia Tajwanu
(nieuznawanego przez wszystkie państwa).

Azja Południowo – Wschodnia
Stworzyła system bezpieczeństwa regionalnego. Np.: ASEA (Stowarzyszenie Narodów Azji Płd.Wsch.) – powstało w 1967r. i oprócz elementów politycznych uwzględnia w swoim statucie
kwestie bezpieczeństwa narodów (Singapur, Brunei, Wietnam, Malezja, Papua). Subregionalny
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład V – Bezpieczeństwo międzynarodowe
system bezpieczeństwa APEC (współpraca Azji i Pacyfiku) – poprzez współpracę ekonomiczną
realizowanie współpracy regionalnej. APEC – to rozszerzona wersja ASEA (18 krajów).

Ameryka Łacińska
Jest realizowany system bezpieczeństwa. Od 1948r. działa organizacja OPA (wszystkie kraje
Ameryki oprócz Kuby); OPA nie zawsze jest skuteczna. Ponadto regionalne ugrupowania
integracyjne nie obejmujące całości państw Ameryki Łacińskiej, np. Rynek Południa (Argentyna,
Brazylia, Wenezuela, Paragwaj), NAFTA (USA, Kanada, Meksyk). W krajach Ameryki Łacińskiej silne
działanie nielegalnego rynku, największe w Kolumbii (narkotyki).

Afryka
Ze względu na ogromne zróżnicowanie na tym kontynencie dzielimy Afrykę na: strefę północną i
strefę państw Afryki Środkowej i Płd. (Afryka Subsacharyjska). Ze względu na odmienną tradycję i
wpływ kolonializmu ujawniają się konflikty: narodowościowe, religijne. Główną barierą są wojny
domowe. OJA – Organizacja Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska), jej dążenia nie
zawsze sprawdzały się w praktyce ze względu na brak środków. Nie ma współpracy między Unią
Afrykańską a organizacjami m-owymi.
3. Ważniejsze porozumienia rozbrojeniowe:


USA – ZSRR
 SALT I (1972)
 SALT II (1979)
 START I (1991)
 START II (1993)
układy międzynarodowe:
 w sprawie Antarktyki – 1959 (Głównym celem paktu jest zapewnienie wykorzystania
Antarktydy jedynie do celów pokojowych, tak, aby nigdy nie stała się ona przyczyną
międzynarodowych konfliktów)
 o zakazie prób nuklearnych na Księżycu i w strefie okołoziemskiej – 1967
 w Ameryce Łacińskiej – 1967 (wyznaczona strefa bezatomowa)
 o zakazie umieszczania broni jądrowej na dnie mórz i oceanów – 1971
 na południowo-wschodnim Pacyfiku – 1985 (wyznaczona strefa bezatomowa)
 w południowo-wschodniej Azji – 1995 (wyznaczona strefa bezatomowa)
 w Afryce – 1996 (wyznaczona strefa bezatomowa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz