Wykład - Jednostki geopolityczne na mapie świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Jednostki geopolityczne na mapie świata - strona 1 Wykład - Jednostki geopolityczne na mapie świata - strona 2 Wykład - Jednostki geopolityczne na mapie świata - strona 3

Fragment notatki:

Jednostki geopolityczne na mapie świata - PAŃSTWA
Nazwy państw:
Polis
Civitas
Respublika
Imperium (na czele stał cesarz)
Terra
Regnum (państwo własnością władcy, który był suwerenem)
Patrymonium (ojcowizna)
La stato (XVI w we Włoszech, nazwa ta rozprzestrzenił się w UK, FR, NIEM)
Mocarstwo (przypisane państwu posiadającemu hegemonie)
Naród (państwa narodowe powstawały w XIX w)
Kraj (może oznaczać jednostki nie będące państwami)
Państwo - wyraz ten w odróżnieniu do innych nazw jest ogólny i może być stosowany do każdego państwa
W dziedzinie prawa międzynarodowego widać tendencje do ujednolicania pojęcia państwa, za sprawą ONZ, które potwierdziło jego równoznaczne znaczenie w różnych dokumentach
Definicja państwa
Państwa w znaczeniu jednostki geopolitycznej (podmiotu) nie należy utożsamiać z państwem w znaczeniu władzy czy aparatu państwowego (organy podmiotu)
Definicja państwa jest trudna do ustalenia, istnieją różne poglądy na temat tego czy prawo międzynarodowe definiuje państwo:
1) def. jest konieczna, inaczej prawo międzynarodowe nie byłoby funkcjonalne - H. Kelsen
2) def jest możliwa, a) możliwość została już urzeczywistniona, p. w okresie powstania USA - A. Verdrossa
b) możliwość nie została urzeczywistniona, nie istnieje norma prawa międzynarodowego definujaca pojecie państwa dziedzinie tej decyduje praktyka państw - A. Klafkowski
3) definicja nie jest możliwa - nie jest konieczne definiowanie, co jest państwem, może być koniecznie definiować, co nie jest państwem.
Definicja państwa w prawie międzynarodowym jest potrzebna by rozgraniczyć państwa od innych jednostek geopolitycznych
By zdefiniować państwo trzeba zwrócić się do :
Zwyczajowego prawa międzynarodowego
Uwzględnić podstawowe elementy umów i zwyczajów międzynarodowych dotyczących specjalnie państwa
Materiałów, jakie dostarczają obecne statuty i działalność organizacji międzynarodowych
Elementy definicji w prawie międzynarodowym
Elementy niezbędne i najmniej kontrowersyjne:
Ludność Terytorium Władza
Elementy uznawane KIEDYŚ w definicji
Cel i istota - np..”Państwo jest to związek ludzi dobrych, którzy zjednoczyli się w celu korzystania z prawa dla wspólnego dobra” - Grocjusz. Elementy te nie nalezą obecnie do definicji państwa, te, które nie realizuje jakiegoś celu, również ma prawo bytu, cele państwa nie wpływają na jego status międzynarodowy.


(…)

… ten jest niedopuszczalny gdyż sugeruje dopuszczenie jedynie jednej formy cywilizacji w ramach społeczności międzynarodowej
Definicja państwo to jednostka geopolityczna
Wyrażenie to wskazuje zarówno na terytorium jak i na władze polityczną, pewne cechy są wyróżnione wśród innych uczestników SM. Każde państwo jest jednostką geopolityczną, nie każda jedn. geopolityczna jest państwem.
Suwerenność państwa
Istnieją 3…
… występują zazwyczaj zamiennie, jednak niektórzy autorzy, definiują Niepodległość jako - obok zwierzchnictwa terytorialnego cześć składową suwerenności państwa (Uszakow) Suwerenność - jest jednak terminem bogatszym i pełniejszym, a niepodległość, samodzielność itd. są jej składnikami
Wg. Karty ONZ - państwami są suwerenne jednostki geopolityczne
Jest ona oparta na założeniu, że suwerenność jest koniecznym…
… międzynarodowej.
Okres międzywojenny
Powstanie ZSRR, niepodległość Iraku zalążkiem dekolonizacji, usamodzielnienie się Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Po II wojnie światowej
Nastąpił współczesny etap kształtowania się społeczności międzynarodowej, procesy dekolonizacji, powstanie nowych państw.
Europa - 43 państwa
Azja - 47 państw, w tym :
Hongkong (od 1997 należący do CHRL)
Makau (od 1999 należące do CHRL…
… (nie jest w ONZ)
Ameryka Południowa - 12 państw
Oceania - 16
Niue i Wyspy Cooka - państwa stowarzyszone

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz