Deflacja - strona 19

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

strukturalnej, b) deflacji, c) inflacji popytowej, d) inflacji kosztowej. 7.W ostatnich kilkunastu latach banki...

Wielki kryzys gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

tendencje deflacyjne, pogłębiające jeszcze bardziej kryzys na skutek spadku popytu (podczas deflacji...

Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

. Deflacja: Proces ogólnego spadku cen i kosztów w pewnym okresie. Deprecjacja: Spadek siły nabywczej...

Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2198

w obiegu -deflacja. Kryzys odbił się na poziomie życia obywateli. W 1932 r. opracowano program walki...

Rynek kapitałowy - elementy matematyki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

%) czyli deflację. Deflacja nie może jednak trwać dłużej. Natomiast w Japonii trwa ok. 12 lat. Japonię uratowała...

Geologia wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5747

azotowe, korzenie) 10. deflacja i korazja - przykłady Deflacja: wywiewanie i przemieszczanie się drobnego...

PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

emisji jest inflacja lub deflacja. 34 PIENIĄDZ – STRONA POPYTOWA Popyt na pieniądz – ujęcie monetarystów...

Pieniądz i jego funkcje w gospodarce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2814

przez władze monetarne to skutkiem niedopasowania emisji jest inflacja lub deflacja. 35 PIENIĄDZ – STRONA...

Zarządzanie finansami

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

z inflacją - Deprecjacja - spadek siły nabywczej złotego, - Aprecjacja - wzrost wartości złotego, - Deflacja...