Zarządzanie finansami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami - strona 1 Zarządzanie finansami - strona 2 Zarządzanie finansami - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: przedsiębiorczość, decyzje finansowe, finanse przedsiębiorstw, system finansowy przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, kapitał przedsiębiorstwa, rodzaje finansowania przedsiębiorstwa, finansowanie długookresowe, finansowanie krótkookresowe, złota reguła finansowania, złota reguła bankowa, rodzaje i źródła finansowania, źródła finansowania własne, źródła finansowania obce, kredyty bankowe, obligacje, leasing, factoring, frenchising, ventura capital, koszty kapitałowe przedsiębiorstwa, wskaźnikowa ocena stanu finansowego przedsiębiorstwa, płynność finansowa, obrotowość kapitału, zadłużenie przedsiębiorstwa, rentowność (zyskowność), spółka na rynku kapitałowym, analiza przepływów pieniężnych, cash flow, obrotowość kapitału, ocena obrotowości kapitału, cykl obrotowy (operacyjny) kapitału, efekt dźwigni finansowej przedsiębiorstwa, analiza i ocena rentowności (zyskowności).

Przedsiębiorczość - polega na przygotowaniu, podejmowaniu i realizacji decyzji finansowych dotyczących efektywnego pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania zasobów pieniężnych dla maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Głównym celem i funkcją zarządzania finansami jest zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Decyzje finansowe dotyczą:
wielkości i sposobu finansowania majątku,
tworzenia i podziału zysku,
wielkości i kierunku inwestowania.
Finanse przedsiębiorstw - to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Finansowanie przedsiębiorstw - to gromadzenie i wydatkowanie zasobów pieniężnych będących w dyspozycji przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
System finansowy przedsiębiorstw - obejmuje wszystkie formy działania w zakresie zjawisk pieniężnych. Chodzi o przygotowanie i realizację różnego rodzaju operacji pieniężnych i analizę przebiegu tych operacji oraz prognozowanie i planowanie.
System finansowy - zawiera zbiór zasad oraz form organizacyjnych, regulujących mechanizmy finansowe zabezpieczające sprawność przepływów pieniężnych.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - polega na przygotowaniu, podejmowaniu i realizacji decyzji finansowych dotyczących efektywnego pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania zasobów pieniężnych dla maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Kapitał przedsiębiorstwa - są to nagromadzone dobra rzeczowe i zasoby pieniężne służą do finansowania działalności gospodarczej. Kapitał przedsiębiorstwa jest to wartość, która ma zdolność do tworzenia nowych wartości, ma zdolność do wzrostu
Zjawiska tworzenia wartości produktu wartość przenoszona - cały proces, w którym wartość zostaje przeniesiona na nowy produkt
2 rodzaje finansowania przedsiębiorstwa:
finansowanie długookresowe - obejmuje środki, którymi przedsiębiorstwo dysponuje dłużej niż 1 rok. Opiera się na kapitale stałym
kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
2) finansowanie krótkookresowe - obejmuje środki, którymi przedsiębiorstwo dysponuje krócej niż 1 rok. Są to środki własne z wpływów przedsiębiorstwa, zobowiązania krótkoterminowe
„Złota reguła finansowania” - relacja pomiędzy wielkością kapitału stałego i wielkością majątku trwałego jest większa od 1. Oznacza to, że majątek trwały jest w pełni finansowany kapitałem długoterminowym, nadwyżka tego kapitału pozostaje na finansowanie części majątku obrotowego
Ks (kapitał stały)
WpMtKs = -----------------------------------
(Wskaźnik pokrycia Mt (majątek trwały)
Majątku trw. Kap. stałym)
Złota reguła bankowa (bi

(…)

… trwałych lub nieruchomych. Po podpisaniu ze spółką leasingową umowy i wpłacie opłaty leasingowej otrzymuje maszynę nie płacąc za nią
Wyróżniamy leasing pośredni, operacyjny, finansowy, netto, brutto.
leasing finansowy - długookresowy
leasing operacyjny
factoring - służy do krótkookresowego finansowania. Występują tu 3 strony:
faktorant - sprzedający
faktor - świadczący usługi, pośrednik
dłużnik - wierzyciel
Factoring - polega na tym, że pomiędzy sprzedającym a kupującym pojawia się faktor, który wypłaca należność za sprzedane usługi a potem inkasuje je od dłużnika. Faktorant płaci za wcześniejsze otrzymanie zapłaty faktorowi. Faktoring zwiększa płynność finansową faktoranta. Factoring dzielimy na:
- Faktoring pełny - faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika
- Faktoring niepełny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz