Deficyt sektora finansów publicznych - strona 5

Prawo finansowe

 • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4228

Wprowadzono termin gospodarki finansów publicznych. Pojawia się również definicja jednostki budżetowej i sposób ich finansowania, tworzenia. Wprowadzono w notatce prawo finansów publicznych termin zakładu budżetowego i funduszy celowych. Omówiono metody gospodarki finansowej jednostek organizacyjny...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1218

sektora finansów publicznych Art. 5. 1. Środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) Środki...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

ŚRODKI PUBLICZNE, NADWYŻKA I DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Środkami publicznymi są: dochody...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1330

POLITYKA FINANSOWA jest to działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i instrumentów pieniężnych. W zależności od tego jakimi narzędziami posługuje się polityka finansowa, można wyróżnić jej rodzaje : polit...

Ustawa o finansach publicznych

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

jest deficytem sektora finansów publicznych. 2. Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę lub deficyt...