Deficyt cykliczny - strona 2

note /search

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

deficyty cykliczne- będące rezultatem wpływu cyklu koniunkturalnego (recesji bądź ożywienia) na dochody...

Makroekonomia - egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1428

deficyty cykliczne- będące rezultatem wpływu cyklu koniunkturalnego (recesji bądź ożywienia) na dochody...

MAKROekonomia SUM UEK

 • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3563

Przedmiot i metodologia makroekonomii. Dział ekonomii, analiza gospodarki. Dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnie...

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2905

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • Makroekonomia
Pobrań: 9030
Wyświetleń: 19999

nad dochodami deficyt strukturalny (hipotetyczny) – deficyt przy pełnym zatrudnieniu deficyt cykliczny – róŜnica...

Mikro- i makro- ekonomia zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 4760

ZAKRES ZAGADNIEŃ obowiązujących do egzaminu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne II stopnia MIKROEKONOMIA 1. Proces gospodarowania Gospodarowanie- czyli działalność gospodarcza ludzi obejmuje procesy produkcji, dystrybucji, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb. - Potrzeby ...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3360

budżetowych. Deficyt rzeczywisty = wydatki – dochody Deficyt cykliczny = deficyt rzeczywisty – deficyt...