De iure - strona 2

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

uznającymi się de iure, jednak praktyka pokazuje, że uznanie de facto również owocuje przyznaniem pełnego...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

precedensem sądów niższego szczebla, niż ten, który precedens ustanowił. Precedens de iure - precedens...

Ciężar dowodu - Domniemania prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1988

dowodu; Domniemania niewzruszalne (presumntiones iuris ace de iure) - obalić ich nie można; są rzadkie...

Wykład - uznanie państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 749

. Natomiast na płaszczyźnie stosowania prawa uznanie ma charakter konstytutywny 2 rodzaje uznania: Uznanie de iure - uznanie...

Surogaty udowodnienia- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2513

(preasumptiones iuris ac de iure), wobec których przeciwdowód nie jest dopuszczalny  wzruszane procesie karnym...

Grocjusz- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

„De Iure Praedae” nie chciał zgodzic się z klasyfikacją nauk Arystotelesa, przeciwstawiając nauki...